Compostyrene

Lichte ophoging die het mogelijk maakt de permanente overbelasting van civieltechnische werken te verminderen.

Gebruiksdomein

Colas Belgium - CompostyrèneDe toepassingen kunnen worden ingedeeld in drie grote categorieën :

 Beperking van de verticale belasting op samendrukbare ondergrond
 Stabiliseren van grondverschuivingen
 Vermindering van horizontale druk en beperking van grondinneming

Beschrijving

Lichte opvulling die gebruik maakt van de weerstands- en lichtheidseigenschappen van polystyreenschuim. De voornaamste eigenschappen zijn de dichtheid in de orde van 20kg/m³, de plasticiteitsgrens van 90 tot 140 KPa, en de Poisson-coëfficiënt van nagenoeg nul.

Milieuaspect

Voor eenzelfde volume is de massa heel wat kleiner dan bij een klassieke ophoging; dat maakt het mogelijk het vrachtwagentransport te verminderen.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612